3706

[β]-Arrestin通过增加Amer1蛋白的膜吸收促进wnt诱导的低密度脂蛋白受体相关蛋白6 (Lrp6)磷酸化

轻快地G1; zslav Kriz, Vendula Pospichalova, Jan Masek, 米凯拉·布丽塔·克里斯蒂娜·基兰德, 约瑟夫Slavik, 克里斯蒂娜Tanneberger, 贡纳·舒尔特, Miroslav Machala, 阿洛伊斯Kozubik, Juergen behren, 和Vitezslav Bryja 马萨里克大学 生物化学杂志 289 (2) (2014)
引用论文中包含e世博官方网站参考文献 35毫米玻璃底碟(e世博官方网站)
显微技术

光漂白后荧光恢复(FRAP)

细胞系

mef

零件号

P35G-0-14-C